Rudzātu teātra kopas “Okūts” viesizrāde “Mada pūds”