Telšu vietas

Telšu vietas Aglonā

Telšu cienītājiem – visas telšu vietas Aglonās novadā. Gan labiekārtotas telšu vietas, gan dabas neskartas – tikai nopļauta zāle. Saimnieku kontaktinformācija un koordinātes.

Dzelmes Murāni Priedīši
Vāravas Vilnīši Zam Līpa
Mežvīni