2020. gada Aglonas novada tūrisma karte

No 2020. gada 10. janvāra, Aglonas Tūrisma informācijas centrā ir pieejamas jaunās Aglonas novada tūrisma kartes. Tūrisma kartē ir atjaunota informācija, bet saglabāts iepriekšējā gada dizains. Tā sevī ietver informāciju par Aglonas novadā esošajiem muzejiem, naktsmītnēm, amatniekiem, baznīcām, aktīvās atpūtas iespējām, velo un ūdens maršrutiem, un citiem tūrisma objektiem. Tūrisma karte ir izdrukāta 4000 eksemplāros.