Eiropas nacionālo un dabas parku diena pie Cirīša ezera

Ar siltu sauli un maigu vējiņu 24. maijā uz savu 35 gadu jubileju visus interesentus sagaidīja Ciriša ezera dabas parks.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas un Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra organizētās svinības sākās Aglonas vidusskolā ar prezentāciju „Latvijas dabas aizsardzības 100-gade”.

PILNA FOTOGALERIJA: Diena pie Cirīša ezera

Estrādē viesus gaidīja administrācijas speciālistu vadītās vides spēles – „Cik dūšīgam jābūt, lai būtu dižkoks?”, „Koka vecums”, „Iemaņas koku sugu noteikšanā”, „Nogāžu un gravu meži”, „Plūc ar prātu, mīli ar acīm”.

Inta Reča un Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra kolektīvs iesaistīja apmeklētājus dekupāžas un vilciņu gatavošanas darbnīcā.

Floriste Anita Reščenko kopā ar Priežmales pamatskolas skolēniem no dabas materiāliem gatavoja amuletus.

Svētku atklāšanas runu teica UAC vadītāja Ināra Gražule un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Regīna Indriķe.

Omulīgais Ciriša ezera Bebrs priecēja visus klātesošos ar amizantajām kustībām un neliedza mazākajiem bērniem sevi apmīļot, paraustīt aiz astes, vai nofotografēties.

Uz ugunskura burbuļoja gar Ciriša ezera krastu lasīto garšīgā skābeņu zupa, un krūzēs smaržoja dabīgo zālīšu tēja. Paldies par to Aglonas Maizes muzejam!

Cienastu piedāvāja un visus laipni apkalpoja Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IPĪV Jaunaglona izglītības programmas „Lauku tūrisma speciālists” audzēknes.

Pasākuma kulminācijā visi klātesošie tika aicināti braukt ar motorizētu plostu uz Upursalu, kur Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieku I.Brolišas un I.Muskares vadībā notika ekskursijas pa dabas taku. Bija padomāts gan par interesanto stāstījumu, gan dabas mīļotājiem bija jāveic radoši izziņas uzdevumi.

Noguruši, bet gandarīti par ceļojumu, bija Aglonas SAC klienti un kolektīva pārstāvji, mazi un lieli Priežmales pamatskolas, Viduslatgales Profesionālās vidusskolas un Aglonas vidusskolas audzēkņi un skolotāji.

FOTOGALERIJA: Eiropas nacionālo un dabas parku dienā pie Cirīša ezera

Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas kopējais pasākums Ciriša dabas parkā noteikti kļūs par ikgadējo tradīciju. Septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumā uz Upursalas būs iespēja vēlreiz iziet dabas taku, šoreiz apskatot salu no vēsturiski – arheoloģiskā viedokļa.

Paldies visiem, kas ieradās uz Ciriša dabas parka 35 gadu pasākumu.

Liels paldies Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbiniekiem. Īpašs nenogurstošajam plosta kapteinim G.Selickim.

Paldies par sadarbību Aglonas vidusskolas kolektīvam un direktorei L.Šatilovai, KC speciālistei G.Gulbei, Maizes muzejam par gardo maltīti, radošo darbnīcu vadītājām I.Rečai un A.Reščenko.

Uz tikšanos nākamgad, Eiropas nacionālo un dabas parku dienā!

Aglonas novada UAC vadītāja I.Gražule