Ziemassvētki Aglonas bazilikā

Ziemassvētku laika dievkalpojumi

Ziemassvētku laika svarīgākie dievkalpojumi Aglonā, Bērzgalē, Peipiņos, Raģeļos un Rušonā 2013/2014.g.

 24.decembris – otrdiena        ZIEMASSVĒTKU VIGILIJA

7.00Aglonā  Rīta sv.Mise, Dievmātes litānija

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise

18.00 – Rušonā Vigilijas sv.Mise

19.00Aglonā  Adventa dziesmas un dalīšanās ar oblātēm

20.00Aglonā  Betlēmes pasvētīšana, Pusnakts sv.Mise

+25.decembris – trešdiena         ZIEMASSVĒTKI 

JĒZUS KRISTUS PIEDZIMŠANAS LIELIE SVĒTKI

8.00 – Bērzgalē Rītausmas sv.Mise

10.00 – Raģeļos Rītausmas sv.Mise

10.00 – Aglonā Dienas sv.Mise

12.00 – Peipiņos Dienas sv.Mise

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

26.decembris – ceturtdiena      OTRIE ZIEMASSVĒTKI

SV.STEFANS,PIRMAIS BAZNĪCAS MOCEKLIS

9.30 – Bērzgalē Dienas sv.Mise

10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise

12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise,

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

27.decembris – piektdiena

SV. APUSTULIS JĀNIS

7.00 – Aglonā Rīta sv.Mise, vīna un sulu pasvētīšana

 

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise, vīna un sulu pasvētīšana

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, vīna un sulu pasvētīšana

28.decembris – sestdiena

SVĒTO NEVAINĪGO BĒRNIŅU MOCEKĻU SVĒTKI

 7.00 – Aglonā Rīta sv.Mise

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

  +29.decembris – Svētdiena

SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA SVĒTKI

ZIEMSVĒTKU OKTĀVAS SESTĀ DIENA

10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise, svētība ģimenēm

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, svētība ģimenēm, Dievmātes litānija