Tūrisma uzņēmēji mācās

Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam projekta „Tour de Latgale & Pskov” ietvaros organizēja RADOŠĀS DARBNĪCAS tūrisma nozarē strādājošajiem un topošajiem speciālistiem, kā arī citiem interesentiem.

Mācībās,kas notika 15. novembrī Daugavpilī, 29. novembrī Ludzā, 6. decembrī Balvos un 12. decembrī Rēzeknē,bija iespēja iegūt vērtīgas zināšanas un prasmes dažādās tēmās, kas saistītas ar tūrisma nozari, piemēram, kā lietot naktsmītņu rezervācijas sistēmas, kā piedāvāt savu pakalpojumu, kā veidot autentisku un atbilstošu kultūrvidei produktu, kā kvalitatīvi izveidot un pārdot tūrisma produktu utt.

Aktīvu dalību mācībās ņēma Aglonas novada viesu māju īpašnieki, lauku tūrisma studenti un viņu skolotāji no Jaunaglonas arodvidusskolas,Aglonas novada UAC speciālisti.Apmācību noslēguma tika izsniegtas apliecības.

Semināru prezentācijas varat apskatīt: http://www.latgale.lv/lv/tour/prezentacijas