Pirts Skolas Latgales filiāle uzsāk studentu uzņemšanu 2012./2013.m.g. Latgales filiālē Aglonā

Pirts Skolas Latgales filiāle uzsāk studentu uzņemšanu 2012./2013.m.g. Latgales filiālē Aglonā.

Pirts Skola ir akreditēta izglītības iestāde, kas piedāvā apgūt teorētiskās zināšanas par pirtnieka darba specifiku, ētiku un pirts darba organizāciju.

Pirts Skolā var apgūt divu līmeņu profesionālo tālākizglītību:

 • Pirts meistars, mācību ilgums 2 gadi, iegūstot zināšanas un iemaņas darbam ārstnieciskajā pirtī.
 • Pirtnieks, mācību ilgums 1 gads iegūstot zināšanas un iemaņas darbam pirtī.

Pirts Skolas programmu apguve ir maksas pakalpojums.

Mācību noslēgumā tiks izsniegts valsts apstiprināts, starptautiski atzīts dokuments – apliecība par profesionālo izglītību.


Informācija par skolu: 26324038, www.pirtsskola.lv

Mācības Pirts Skolā sevī ietver sekojošu tēmu apguvi:

Pirts mācība (teorija un praktiskās nodarbības pirtī)

 • Tiks sniegtas zināšanas par pirtnieka darba specifiku, ētiku, apgūta pirts darba organizācija, ieskats pirts prakses vēsturē. Tiks apgūtas pirtnieku darbībai nepieciešamās prasmes un iemaņas.
 • Mācība par ārstniecības augiem, kurā tiek iegūta prasme tos klasificēt, apgūta plašā ārstniecības augu klāsta pielietošana pirts procedūrās. Prasme sagatavot, glabāt un kombinēt ārstniecības augus. Zināšanas un praktiskās iemaņas pirts slotu sagatavošanā un uzglabāšanā.
 • Skaistumkopšanas procedūras pirtīs. Zināšanas un prakse pirtī veikt sejas, ķermeņa un matu kopšanu. Zināšanas, kā pielietot pirtnieka darbā dažādus skaistumkopšanas līdzekļus un aromātus.
 • Pirts un SPA procedūras, to veikšanas paņēmieni. Pirtnieku darbībai nepieciešamās prasmes un iemaņas pirts un SPA procedūrās.
 • Zināšanas par pēršanas pirtī principiem, paņēmieniem, tiks sniegtas pirtnieku darbībai nepieciešamās prasmes un iemaņas pēršanā pirtī.
 • Zināšanas pirts būvniecības pamatprincipos, pirts novietošana zemes gabalā, priekšstats par izpildes darbu tehnoloģiju, nepieciešamajiem resursiem, pirts telpu aprīkošana un iekārtošana.

Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna, pirmās palīdzības sniegšana

 • Zināšanas cilvēka anatomiskā uzbūvē un ķermeņa fizioloģiskajiem procesiem pirts procedūru laikā.
 • Pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas.
 • Izpratne par higiēnas galveno uzdevumu- ekoloģisko problēmu risināšanu, lai novērstu vides piesārņojumu, saglabātu cilvēku veselību, darba spējas un pagarinātu mūža ilgumu. Nepieciešamo higiēnas iemaņu apgūšana.
 • Zināšanas par pirtnieka un klienta anatomiskajiem un fizioloģiskajiem procesiem pirts procedūru laikā. Prast sevi uzturēt teicamā fiziskā stāvoklī.

Darba drošība, darba aizsardzība un apkārtējā vide

 • Zināšanas darba drošības jautājumos, prasme tās pielietot savā darba vietā, pirts darbības organizēšana, uzņēmējdarbības īpatnības un likumdošanas prasības.
 • Vides faktoru ietekme uz cilvēka veselību un sadzīvi. Zemes ģeoloģija, izpratne par dažādiem starojumu veidiem un demogrāfiskā informācija Latvijā un pasaulē.
 • Zināšanas par āderu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, āderu noteikšanas paņēmieni.

Profesionālā saskarsmes kultūra, ievads cilvēka psiholoģijā

 • Komunikācija ar klientiem, māka prast prognozēt viņu uzvedību, radīt komfortablu komunikācijas procesu un klienta apmierinātību ar sniegto pakalpojumu.

Ievads filozofiskajā pasaules uztverē

 • Filozofiskais priekšstats par pasaules vēsturi un tās uzbūvi. Prasme pielietot tās pēc nepieciešamības komunikācijas vešanā ar klientiem.
 • Astroloģijas pamatprincipi un horoskopa interpretācija.
 • Astroloģiskās medicīnas pamatprincipi. Individualitāte, dziedniecība, partnerība

Kvalifikācijas prakse

 • Profesionālajai darbībai iegūto zināšanu un prasmju pilnveidošana un nostiprināšana, iepazīšanās ar pirts darba vidi, praktizēšana pirtī.