Pasta ceļā Latvija-Lietuva-Polija 2014 galerija

Bildes var apskatīt draugiem.lv , postokelias.lt un foto studija “Zibsnis”
Video materiāls ir apskatāms šeit.

„ Pasta ceļš Latvija-Lietuva-Polija” Aglonā.

14.maijā starptautiskais, vēsturiskais  zirgu pasta  kariešu brauciens pa  Sanktpēterburgas –Kauņas-Viļņas traktu  iebrauca Aglonā ,lai paņemtu simbolisku sūtījumu no Aglonas bazilikas dibinātājiem dominikāņiem Kauņas dominikāņu ordeņa brāļiem.Ideja, izbraukt pa 19.gs. zirgu pasta traktu ar žemaitiešu škirnes zirgiem, pieder Viļņas „Klajūnu klubas”(Klejotāju klubs) vadītājam G.Babravičusam ,kurš jau bija izmēģinājis ceļojumu ar pasta karieti no Lietuvas  uz Rundāli,bet vēl pirms tam 2000 km tālo ceļu uz Melno jūru ar tiem pašiem „žemaitukasiem”, tikai jāšus. 19.gs 30-jos gados(pabeigts 1836.g.)būvētais Pasta ceļš ,bija garākais pasta ceļš Eiropā ar semaforu sistēmas (optisko) telegrāfu.Pasta stacijas,kur varēja nomainīt zirgus atradās ik pēc 20 verstīm un pastu no Pēterburgas līdz Varšavai (vairāk kā 500 km) aizveda 24 stundās. „Klajūnu klubs”gatavoja braucienu 7 mēnešus, bet šoreiz dažādu iemeslu dēļ Krievijas puse neiesaistījās un brauciens sākās 12.maijā no Krievijas –Latvijas pierobežas , Nesteriem. Spītējot lietum, ekspedīciju    sagaidīja Adamovā, Rēzeknē, Maltā. 13.maija vakarā pasta kariete 4 zirgu iejūgā un 25 ekspedīcijas dalībnieki  iebrauca Aglonā ,kur sirsnīgi tika uzņemti atpūtas kompleksā „Aglonas Alpi”.14.maijā,kamēr atpūtās zirgi un pavadošā komanda, videoperators,fotogrāfs un brauciena menedžere apskatīja Aglonas novada ievērojamākos tūrisma objektus,kuri tiks ietverti ekspedīcijai veltītā filmā un fotoalbūmā,ka arī  paredzēts veidot tūrisma maršrutu pa veco pasta traktu. 17.00 pie Aglonas bazilikas sanākušie iedzīvotāji kļuva par lieciniekiem,kā Aglonas bazilikas priesteris Daumants un māsa Daniela nodeva pastam sūtījumu Kauņas dominikāņiem.Kā zināms, Aglonas Baziliku 18.gs. dibināja Viļņas dominikāņi, tāpēc atcerei par Aglonas svētvietu uz Kauņu ceļoja Aglonas  Dievmātes svētbilde, Aglonas svētavota ūdens, Aglonas bazilikas kora skolas ieraksti, L.Latkovska grāmata par bazilikas un klostera vēsturi, Aglonas maizes kukulītis, Aglonas svece un vēstījums. Emocionāli krāšņu šo momentu darīja Aglonas bazilikas kora skolas kora dziedājums, priestera Daumanta uzruna un svētība ekspedīcijas dalībniekiem .Maizes muzeja vadītāja V. Kudiņa deva līdzi ceļamaizi un labus vēlējumus.Sakrālajā laukumā visi klātesošie varēja fotogrāfeties pie pasta karietes un izbraukt goda apli pa laukumu un vēlāk pa Aglonu.

Vakarā,atpūtas kompleksā „Aglonas Alpi” studija „Lit Filmas” piedāvāja iespēju noskatīties Krievijas un Lietuvas kinofestivāla”Vēstījums Cilvēkam” darbus.Bet jau 21.00 ekspedīcijas dalībnieki un viesi  varēja  vērot muzikālo uzvedumu „…un Latgales dvēsele dzied!”.

Scenārija autore un režisore I.Špela ar dejas un dziesmas palīdzību izstāstīja Latgales multinacionālās tautas stāstu par mīlestību,draudzību un kopā būšanu.Visas Latgales tautības kā raibi ziedi vasaras pušķi – latgalieši,krievi,čigāni,ebreji… Raits un draisks bija Aglonas vidusskolas jauniešu tautas deju kolektīva solis(vadītāja D.Staškeviča),azartiski un smeldzīgi  skanēja Aglonas kultūras centra vokāla ansambļa (vadītāja M.Bicāne),Šķeltovas sieviešu ansambļa”Zvonņica”, ebreju mūzikas izpildītāju   no Daugavpils balsis.Zīlēja un dejoja čigānmeitene Kristīne (K.Kovaļkova). Gleznā „Aglonas Alpu”daba, ugunskurs, viesmīlīgas saimnieces M.Cakules sarūpētā skābeņu  zupa vakara noslēgumā neatstāja nevienu vienaldzīgu .Pasta kariete aizvedīs līdzi uz Lietuvu un Poliju ne tikai sūtījumu no Aglonas,bet arī vēsti par laipnajiem, viesmīlīgajiem, talantīgajiem Aglonas cilvēkiem , skaisto dabu un bagāto kultūrmantojumu.

Liels paldies visiem pasākuma atbalstītājiem un it sevišķi uzņēmējiem:

Atpūtas kompleksa „Aglonas Alpi” saimniecei M.Cakulei par ekspedīcijas izmitināšanu,ēdināšanu un vakara pasākuma atbalstīšanu.

Aglonas Bazilikas priesterim Daumantam,māsai Danielai un Bazilikas kolektīvam par atbalstu;

Aglonas bazilikas kora skolas korim un vadītājai I.Lazdānei par skaisto dziedājumu;

Aglonas Maizes muzeja kolektīvam un V. Kudiņai par ceļa maizi un dāvanām māksliniekiem;

Z/S”Laima” un M.Mežiniecei par gādāto sienu zirgiem;

Aglonas novada domei un Šķeltovas pagasta padomei par organizatorisko atbalstu;

Latgales reģiona attīstības aģentūrai par atblstu ekspedīcijas uzņemšanā;

BJBLPC”Strops” kolektīvam par sūtījuma noformēšanu,

Viduslatgales profesionālajai vidusskolai par palīdzību pasākuma gatavošanā;

E.Viļumai par pasākuma filmēšanu un atspoguļošanu masu saziņas līdzekļos;

Kolektīviem un izpildītājiem:

Aglonas vidusskolas jauniešu tautas deju kolektīvam(vad.D.Stašķeviča)

Aglonas kultūras centra vokālais ansamblim (vad.M.Bicāne),

Šķeltovas sieviešu ansamblim ”Zvonņica”(vad.J.Afanasjeva),

ebreju mūzikas izpildītājiem   no Daugavpils,

dejotājai K.Kovaļkovai;

Inārai Špelai par koncertuzveduma „…un Latgales dvēsele dzied! iestudēšanu

R.Lauskim par maketēšanu un fotografēšanu

Un visiem, kas atnāca un atbalstīja.

 

Aglonas novada UAC vadītāja I.Gražule