Nūjošanas trases atklāšana Aglonā.

Lai uzlabotu vietējo iedzīvotāju un tūristu veselību Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas, Aglonas novadā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”( „Move for life” ) ietvaros ir ierīkota slēpošanas un nūjošanas trase gar Cirīša ezeru.

2013. gada 12.septembrī aktīvās dzīves cienītāji aicināti uz Aglonas novada slēpošanas un nūjošanas trases atklāšanas un paraugnodarbību pasākumu, kas sāksies  plkst.15:30. sporta hallē ar lekciju par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un slimību profilaksē. Varēs iepazīties ar prezentāciju par nūjošanu kā efektīvu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, bet plkst. 17:30 atklāsim  nūjošanas trasi (pie ieejas Aglonas estrādes teritorijā). Aicinām ikvienu ņemt rokās nūjas, iesildīties un apgūt nūjošanas prasmes nūjošanas instruktoru vadībā, kā arī doties pirmajā soļošanas pārgājienā.

Pasākuma kontaktpersona Ineta Valaine. T.65324474, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv

http://www.aglona.lv/aktualitates/nujosana-aktivai-dzivei/