Maija dziedājumi pie Kundziņišku krusta.

Maija dziedājumi par godu Jaunavai Marijai  pie ceļmalas krustiem kā  tradīcija radusies 19.gs.Maija dievkalpojumi ir Jaunavas Marijas godināšanas rituāli,kuru laikā ļaudis pulcējas pie brīvdabas krustiem –  ceļa malā, ciemā,  pie mājām vai baznīcas dārzos uzstādītiem krucifiksiem.Krucifiksi tika rotāti un maija vakaros pie tiem sanāca dažāda vecuma,saposušās dziedātājas,lai dziedātu, pārsvarā divbalsīgi,”Loba nakts, o Jēzu”, “O, Svātā Mōte, pī tevis steidzam”, “Dīva Mōte, tevi slavējam”, “Sveika, jyuras zvaigzne” un citas dziesmas.

“Dzīduošona pi krusta” notika pēc pašu ierosmes – bez garīdznieku klātbūtnes un vadības. Dievkalpojumu vadītāji visbiežāk  bija gados vecākas sievas, kas labi pārzināja rituāla uzbūvi, prata melodijas un zināja ik nākamo uzsākt piemērotā augstumā.

Obligātas dievkalpojuma sastāvdaļas ir arī Jaunavas Marijas litānija (Loreto litānija; tās aizsākumi iesniedzas 13. gs.) un “značku” vilkšana. Vārds značka ir poļu cilmes. “Značka” ir numurēta taisnstūra zīmīte. Numurs norāda uz uzdevumu, kas zīmīti izvilkušajam noteiktā laika ietvarā ir jāizpilda, piemēram, “Par vysu mēnesi sorgojis malōšonas un jo gadeisis samalōt, tod tyuleit atskait vīnu reizi Tāvs myusu.”. Kad pienākusi “značku” vilkšanas reize, dievkalpojuma dalībnieki pēc kārtas izvelk katrs savu zīmīti. (Rituāla vadītāja tās tur savā lūgšanu grāmatā.)

Būtisks dievkalpojuma elements ir Bībeles lasījumi. Tie katrai maija dienai ir savi.

Šo skaisto tradīciju varēsiet redzēt un piedalīties 11.maijā,plkst.15.30 pie Kundziņišku krusta,kopā ar priesteri Andžeju.

2011.gada vasarā  ar vietejās iedzīvotājas Bronislavas Sprūģes iniciatīvu un Aglonas uznēmēja A.Gražuļa un citu aktīvu cilvēku atbalstu krustu atjaunoja. un iesvētīja. http://www.youtube.com/watch?v=zcuvGcB4ows

Jau otru gadu B.Sprūģe organizē pie Kundziņišku krucifiksa dvēseliskos maiju
dziedājumus.