Latgales reģions tiks prezentēts starptautiskajā tūrisma izstādē Sanktpēterburgā

No 4. oktobra līdz 6. oktobrim Sanktpēterburgā norisināsies 20. starptautiskā tūrisma izstāde INWETEX, ko ik gadu apmeklē tūkstošiem tūrisma profesionāļu un ceļot gribētāju no visas Krievijas un citām tuvākām un tālākām pasaules valstīm.

Šī gada izstādē tiks prezentēts arī Latgales reģions. Mūsu reģiona tūrisma piedāvājums tiks prezentēts kopīgā stendā ar Pleskavas apgabalu, projekta „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) ietvaros. Projekts tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros. Projektu īsteno Latgales plānošanas reģions.

Trīs dienu laikā, no 4. līdz 6. oktobrim izstādes apmeklētājiem tiks sniegta iespēja iepazīt Latgales un Pleskavas reģionu tūrisma piedāvājumu, kultūrvēsturisko mantojumu un citas atpūtas iespējas abos reģionos.

Jāsaka, ka projekta „Tour de Latgale & Pskov” ietvaros Latgales reģions tiks pārstāvēts 10 tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā, Rīgā, Viļņā un Tallinā. Tiks realizētas dažādas aktivitātes tūrisma attīstības veicināšanai reģionā, savukārt tūrisma infrastruktūras attīstībai tiks labiekārtotas 19 uz ūdens resursiem balstītas atpūtas vietas Latgalē un 7 vietas Pleskavas apgabalā

Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:
Projekta TOUR sab. attiecību speciālists
Edgars Kluss
+371 26541180
edgars.kluss@latgale.lv