Krāslava aicina rudos ar draugiem uz Rudo saietu!

Šī gada 25. augustā Krāslava aicina uz pasākumu visus, kuri paši ir rudi, kuri gribētu būt rudi, kuriem radi rudi, Līga kuri strādā, dzīvo un draudzējas ar rudajiem, kā arī tos, kuriem rudi suņi, kaķi, zirgi, sivēni, truši un citi mīluļi. Svētki sāksies ar motociklistu šovu pilsētas vēsturiskajā centrā, 18.novembra laukumā, un turpināsies grāfu Plāteru pils dārzā, kur tiks organizētas dažādas aktivitātes visiem svētku dalībniekiem, lieliem un maziem, rudiem un ne tik rudiem.


  • Darbosies retro foto studija, ko rīkos Krāslavas foto klubs „Zibsnis”.
  • Būs Rudās bumbas turnīrs un „Rudā piedzīvojuma” stafete, kur dalību varēs ņemt visi pasākuma dalībnieki, bet punktus nopelnīt varēs tikai rudie.
  • Tiem, kuri vēlēsies kļūt rudi, darbosies rudā frizētava. Būs arī kopīgs foto „Rudie Krāslavā”.
  • Paralēli pie Krāslavas pamatskolas notiks Autokross.
  • Noslēgumā pilsētas estrādē notiks Daugavpils teātra brīvdabas izrāde „Bildinājums” un zaļumballe ar grupu no Andrupenes „Trīs vīri laivā”.

Visa pasākuma laikā apmeklētāji varēs piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, konkursos, nogaršot Latgales kulinārā mantojuma labumus, vizināties ar zirgiem. Mazo pasākuma apmeklētāju rīcībā būs piepūšamās atrakcijas un velokarti.