Informācija Velnezera apmeklētājiem!

“Latvijas valsts meži” pašlaik veic tūrisma infrastruktūras rekonstrukcijas darbus dabas lieguma “Velnezers” teritorijā. Objekts uz laiku nav pieejams.

Būsim saudzīgi pret dabu un atbildīgi par savu drošību!

Sekojiet informācijai www.aglona.travel