AGLONAS SVĒTKU KĀRTĪBA 2012

14. augusts – otrdiena

7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 – Dienas Sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 – Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 – Dienas Sv.Mise jaunatnei un svētceļniekiem (pie pāvesta altāra) 
15.00 – Žēlsirdības kronītis
17.00.—Dienas Sv.Mise ārzemju svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)                       

VISSVĒTĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS  LIELIE  SVĒTKI

18.30 – Vesperes                                            
19.00 – Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
21.30 – Garīgā mūzika (pūtēju orķestris BALVI)
22.00 – Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 – Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra) 
1.00-7.00 adorācija bazilikā 

15. augusts – trešdiena

7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 – Sv.Mise jaunatnei (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana.
10.00 Sv.Mise svešvalodā apakšējā baznīcā
11:00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 – Svētku galvenā Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta  altāra)
19.00 – Vakara Sv.Mise (pie Dievmātes altāra)