Laivas uz Upursalu


Adrese:Atpūtas vieta pie Ciriša ezera, Aglonas pagasts, Aglonas nov., 5304
Tālr.: +371 26123809
Koordinātes: 56.1392, 26.9959
e-pasts: turisms@aglona.lv
Mājas lapa: www.aglona.travel

Laivu cenrādis 

Aglonas novada dome

Reģ.Nr. 90000065754

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads

 

 

„Maksas pakalpojumu izcenojumi „Aglonas pagastā atpūtas vietā

pie Cirīšu ezera””

 

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

EUR

Apstiprināts: Sēdes

protokols

1.

Laivu noma
Laivu noma par 1 stundu 1.24 PVN 21% 0.26 Kopā 1.50 Nr.13 §4 no 27.06.2014.
Ja laiva tiek nomāta līdz 10 stundām 8.26 PVN 21% 1.74 Kopā 10.00 Nr.13 §4 no 27.06.2014.
Ja laiva tiek nomāta uz diennakti 12.40 PVN 21% 2.60 Kopā 15.00 Nr.13 §4 no 27.06.2014.

Darba laiks no 12:00-19:00 (izņemot pirmdiena)

Kontakttalrunis: 29910288 (Andris)