Slostovkas vecticībnieku dievnams

1837. gada pavasarī sākās dievnama celtniecība Slostovkas ciemā.


Adrese: Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV- 5304
Tālr.: +371 29118597
e-pasts: turisms@aglona.lv;
Koordinātes: 56.019411, 26.970055

Rudenī galvenie celtniecības darbi tika pabeigti, bet 14.oktobrī tika noturēts pirmais dievkalpojums. 1837. gadu uzskata par vecticībnieku dievnama Slostovkā atklāšanas gadu. Dievnams aizņem nelielu laukumu un sastāv tikai no lūgšanas telpas. Galvenajā ieejā atrodas vecticībnieku krusts.

Dievnams tiek uzturēts ar saziedotajiem līdzekļiem no draudzes. Lai uzturētu dievnamu, draudze ir ieguldījusi daudz līdzekļu tā sakārtošanā – nokrāsotas sienas, uzlikti logiem režģi.