Šķeltovas Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca

1836. gadā Šķeltovas ciemā tika uzcelta Svētā Nikolaja baznīca.


Adrese: Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV- 5304
Tālr.: +371 22446989; +371 29118597
e-pasts: turisms@aglona.lv;
Koordinātes: 56.0232, 27.0095

Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 1996. gada 19. decembrī Svētā Nikolaja baznīca tika iesvētīta pēc restaurācijas, par godu 160. gadu jubilejai. Baznīcā kalpo Tēvs Mihails. Šobrīd viņš apkalpo četras draudzes un Šķeltovā ierodas tikai lielos svētkos.

Pareizticīgajiem kristiešiem Svētā Nikolaja baznīca ir ievērojama ar to, ka te savulaik dievkalpojumus vadījis tēvs Vasīlijs(Nazarevskis), īsts askets, kura centība garīguma druvā ir tikumīgā dzīve, kalpoja par labāko Kristus ticības piemēru. Dieva dēla Kristīšanas dienā 1909 gada 6. janvārī beidzis Dievvārdu liturgiju un ūdens iesvētīšanu ezerā, mācītājs Vasīlijs Nazarevskis nomira baznīcā pilnā garīdznieka ietērpā, pie atvērtiem dievnama vārtiem, pareizticīgo un vecticībnieku klātbūtnē. Tāds svētlaimīgs dzīves noslēgums atstāja stipru iespaidu gan uz pareizticīgajiem, gan arī citu ticību pārstāvjiem. Tēvs Vasīlijs turpat baznīcā arī tika apglabāts.

Vēl šis svētnams ir ievērojams ar to, ka tā pirmatnējais stils un originalitāte (kvadrātveidīga forma, izgleznota ar baltām kollonām un ar zemu kupolu) ir saglabājusies līdz šodienai. Šodien Svētā Nikolaja baznīcā dievkalpojumus vada tēvs Mihails(Stoiko). Viņam bija lemts organizēt dievnama restaurāciju, jo dievnamam bija nepieciešami atjaunošanas darbi, lai varētu notikt dievkalpojumi. Dievnams bija cietis arī 2. pasaules karā, kad tam trāpījis lielgabala lādiņš. Šī baznīca ir valsts kultūras piemineklis.